top of page
RB.JPG

Roel Bouwkamp

Roel Bouwkamp (1945) studeerde na de Rijkskweekschool te Arnhem (1966) pedagogiek en filosofie aan de universiteit in Nijmegen. Hij studeerde daar onder meer wijsgerige antropologie bij Stefan Strasser en moderne wijsbegeerte bij Jan Hollak. Als adjunct-wetenschappelijk medewerker gaf hij werkcolleges in de wetenschapsfilosofie en als docent filosofie van architectuur en stedebouw verzorgde hij werkcolleges aan de Academie voor Bouwkunst in Tilburg. Hij sloot zijn studie af met de publicatie van Opvoeden/vormen (1972). Na zijn doctoraalexamen in de wijsgerige pedagogiek (1971) maakte hij de keuze om zijn theoretische kennis aan te vullen met praktische, professionele ervaring om een completer mens te worden en mede daardoor een beter zicht te krijgen op de essentie van het menselijk bestaan. Hij was drie jaar werkzaam als methodiekdocent en trainer aan de Opleiding Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg van de HBOV in Nijmegen en sloot zijn onderwijswerkzaamheden af met de publicatie van Agologisch werkboek. Een inleiding in de sociale agologie (1977), waarvan twaalf drukken verschenen. Vanaf 1975 werkte hij vijftien jaar als therapeut bij de ambulante GGZ te Nijmegen. In die periode volgde hij de opleiding tot trainer in Sociale Relaties en samen met zijn vrouw de opleiding tot Gestalttherapeut van de N.V.G. en de opleiding tot Ervaringsgericht gezinstherapeut bij Walter Kempler. Samen met hem en zijn vrouw richtte hij in 1980 het Kempler Instituut Nederland op. Dit is een post-hbo en postdoctoraal opleidingsinstituut voor Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie. Al die tijd waren hij en zijn vrouw intensief bezig met methodiekontwikkeling, wat resulteerde in de publicatie van Walter Kempler over experiëntiële gezinstherapie (1986), Psychosociale therapie voor kind en gezin (1995), Handboek psychosociale hulpverlening (2010) en Dicht bij huis. Praktijkboek werken met gezinnen (2013). De afgelopen vijf jaar is hij teruggekeerd naar zijn oude liefde, de filosofie, en heeft hij getracht een verbinding te maken tussen filosofische gedachtegangen, psychologische bevindingen en therapeutische ervaringskennis, met als centraal thema: wat maakt dat mensen doen wat ze doen.

In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift Helen door delen. Experiëntiële Interpersoonlijke Therapie. Theorie, methodiek, onderzoek. Tot 2010 was hij samen met zijn vrouw directeur van het Kempler Instituut Nederland, waaraan hij nog steeds als opleider verbonden is.

Hij is getrouwd met Sonja Bouwkamp. Samen hebben zij vier dochters en zes kleinzoons.

SB.JPG

Sonja Bouwkamp

Sonja Bouwkamp (1944) studeerde na haar eindexamen aan het Thorbecke Lyceum in Arnhem (1962) modetekenen en modeontwerpen aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en M.O. tekenen voor het Nijverheidsonderwijs aan de Koninklijke Academie in Den Haag, waarvoor zij cum laude slaagde. Daarna gaf zij vijf jaar tekenles, waarmee ze stopte na de geboorte van haar eerste kind. Door het werk en de opleidingen van haar man Roel Bouwkamp raakte zij geïnteresseerd in de drijfveren van menselijk gedrag. Samen met hem volgde zij de opleiding tot Gestalttherapeut van de N.V.G. en vervolgens de opleiding tot Ervaringsgericht Gezinstherapeut bij Walter Kempler, een Amerikaans psychiater en pionier op het gebied van systeemgericht werken. Door hem ontwaakte bij haar een grote passie om te doorgronden wat mensen drijft in hun leven en wat de dynamiek is die daaraan ten grondslag ligt. Samen met Walter Kempler en Roel Bouwkamp richtte zij in 1980 het Kempler Instituut Nederland op, waaraan zij tot 2012 als directeur verbonden was en waarvoor zij nog altijd werkzaam is.

Gedurende bijna veertig jaar heeft haar leven in het teken gestaan van het onderzoeken van en nadenken over wat mens-zijn inhoudt en hoe elk mens een dynamisch evenwicht kan vinden in het krachtenveld van de hem omringende wereld. Dit resulteerde in een flink aantal artikelen, hoofdstukken in gepubliceerde boeken en vier boeken samen met Roel Bouwkamp.

Tussen 2006 en 2008 was zij samen met Roel therapeut in het succesvolle televisieprogramma In Voor- en Tegenspoed, geproduceerd door IDTV en uitgezonden via de publieke omroep. In dit veelbekeken programma hielpen zij schijnbaar uitzichtloos vastgelopen echtparen de weg naar elkaar weer te vinden.

Net als Roel is zij als therapeut, trainer en opleider erkend door de NVAGT, de EAGT en de EAP en nam zij deel aan vele conferenties. Bovendien gaven zij samen trainingen aan opleidingen in zowel Nederland als België, Duitsland, Denemarken, Slovenië en IJsland.

Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp presenteren hun nieuwste boek ‘De Gulden Middenweg’ tijdens de KINspiratiedag van het Kempler Instituut Nederland

bottom of page