top of page

De guldenmidden weg, evenwichtig leven met tegenpolen

Roel en Sonja Bouwkamp

BigBusinessPublishers, Utrecht 2019

ISBN 978 94 917 5779 2

432 blz, € 34,95

 

Bestel ons boek via de plaatselijke boekhandel of

Via de uitgever bigbusiness publishers

Via bol.com

Eerder verschenen boeken

In de loop der jaren hebben Roel en Sonja Bouwkamp een aantal boeken en vele artikelen geschreven. Van gedegen algemene basismethodiek tot meer toegespitste onderwerpen bedienen zij daarmee een breed professioneel publiek. Onderstaande boeken zijn momenteel in de boekhandel te verkrijgen.

dicht bij huis

Dicht bij huis – Praktijkboek werken met gezinnen.
Aanpak van patronen in gezin, hulpverlening en werkveld
Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp, met medewerking van

Clara Bartelds
Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht 2012
ISBN 9789058982155 

In dit praktijkboek worden op helder wijze de hechtingspatronen van kinderen beschreven en vervolgens aan de hand van een aantal veel voorkomende interactiepatronen in gezinnen op zeer concrete en praktische wijze beschreven hoe er succesvol gewerkt kan worden met ouders en kinderen. Het gaat hierbij om gezinnen waar het ouders niet lukt om de problemen met hun kind op te lossen, of waarbij het gezin voor een extra opgave staat door aanleg, ontwikkeling en/of handicap van het kind.

Handboek psychosociale Hulpverlening
Roel Bouwkamp, Sonja Bouwkamp
Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht 2009
ISBN 9789058981677

In dit boek beschrijven Roel en Sonja Bouwkamp stap voor stap de theorie en praktijk van de psychosociale hulpverlening, het brede gebied tussen de materiële hulpverlening en de gespecialiseerde psychiatrische zorg, dat bijna driekwart van de problemen beslaat waarvoor cliënten hulp vragen. De werkwijze die als meest effectief wordt beschreven is kortdurend, persoonlijk, systeemgericht, ervaringsgericht en oplossingsgericht.

 

bottom of page